FINANCIEEL ADVIES

Vaak is er een concrete aanleiding om advies in te winnen. Dat kan zijn omdat u bijvoorbeeld een nieuwe woning heeft gekocht of omdat uw lijfrenteverzekering uitkeert. U zoekt dan advies over dit specifieke onderwerp, maar dat heeft invloed op uw totale financiele situatie. Er komen steeds meer vragen en steeds minder antwoorden. Daarom werken wij met de integrale aanpak: het financieel plan. Het financieel plan geeft u inzicht in uw volledige financiele situatie. En inzicht geeft rust. Uit dit financieel plan volgen een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten vormen de basis voor een vervolggesprek en dienen als vertrekpunt voor een concreet advies.

Inventariseren, analyseren en adviseren
Financial planning bestaat uit drie fasen: inventariseren, analyseren en adviseren. De inventarisatiefase brengt uw fiscale, juridische en financiële situatie in kaart en dient daardoor als nulmeting. Uitgangspunt is altijd uw netto besteedbaar inkomen (Nbi). Wij gaan ervan uit dat dit de variabele is waarop u wilt sturen. Wij berekenen het Nbi in de situatie van arbeid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden van de partner. Daarbij houden we rekening met de vermogenspositie en de fiscale behandeling in de verschillende situaties. Onze analyse bespreken we met u in een concept advies. Dat doen we tijdens een verdiepingsgesprek. Het definitieve financiële plan wordt dan gepresenteerd, waarin concrete aandachtspunten geformuleerd zijn waarmee u direct aan de slag kunt.

Uitvoering van het advies
Wanneer het advies gereed is, zult u wellicht invulling willen geven aan het advies met een financieel product. Daarvoor zijn drie manieren:

Zelf doen via internet
Veel commerciële partijen bieden vergelijkingsmodulen aan op internet. U kunt verschillende offertes aanvragen. Als u een offerte accepteert, betaalt u een bemiddelingsfee aan de aanbieder.

Bank / tussenpersoon
Uiteraard biedt elke bank of tussenpersoon aan om u te helpen bij uw productkeuze. U bent dan beperkt in het aantal offertes en/of aanbieders. Bovendien brengt een bank of tussenpersoon kosten in rekening.

Serviceprovider
Een serviceprovider geeft geen advies, maar zoekt uitsluitend naar het beste aanbod in de markt. Serviceproviders werkten tot voor kort alleen voor tussenpersonen, maar er zijn er steeds meer die ook direct voor consumenten bemiddelen. U merkt dit voornamelijk in de kosten: die zijn lager. Indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een betrouwbare marktpartij uit ons professionele netwerk die voor nagenoeg alle aanbieders van Nederland werkt.

Bemiddelingskosten
Na 1 januari 2013 is het voor bemiddelaars niet meer mogelijk om voor complexe financiële producten beloond te worden op basis van provisie. Zij vragen nu een vaste vergoeding, uurtarief of abonnementsvergoeding voor zowel het advies als de bemiddeling. Dit houdt niet automatisch in dat zij onafhankelijk advies geven. Andere belangen kunnen nog steeds een rol spelen. Omdat wij al sinds 2008 het adviestraject scheiden van het producttraject, bent u ervan verzekerd dat ons advies op geen enkele wijze beïnvloed kan worden door andere partijen of belangen. FCN is geen bemiddelaar, maar adviseur. Onze AFM adviesvergunning is voor u dé zekerheid dat u een echt onafhankelijk financieel advies krijgt. Houd er dus rekening mee dat u – naast onze advieskosten – bemiddelingskosten betaalt wanneer u zelf via internet financiële producten afsluit of rechtstreeks bij een bank of verzekeraar. Bij de vaststelling van ons adviestarief hebben wij daar rekening mee gehouden. Wij raden dan ook aan een marktpartij in te schakelen om voor u de beste aanbieding uit de markt te filteren.