FINANCIEEL RECHT

Als professional of consument heeft u soms de behoefte aan een oordeel van een financieel expert. Wij leveren deze dienst in de vorm van een adviesmodule (fixed fee) of in de vorm van maatwerk (uurtarief). Dat hangt af van de vraagstelling. Deze dienstverlening is bedoeld voor advocaten, notarissen en andere juridische instanties en wordt vaak ingezet als ondersteunend materiaal in juridische procedures of als beoordeling van de redelijke kans van slagen van het beroep op rechtsbijstand. Verder kunt u – bij een positief oordeel – uw aansprakelijkheidsstelling gemotiveerd onderbouwen, of – bij een negatief oordeel – gemotiveerd onderbouwen waarom het beroep geen kans van slagen heeft. De kosten blijven daardoor beperkt. Het Expertiserapport wordt veelal ingezet bij arbitragezaken (bijv. procedures bij het Kifid), rechtzaken of minnelijke schikkingen.

Het gros van ons werk bestaat uit expertisewerk voor rechtsbijstandverzekeraar(-s) of rechtbanken. Indien u niet zeker bent of een bepaald onderwerp binnen ons onderzoeksveld past, kunt u uiteraard vrijblijvend overleg plegen. U kunt ons tussen 09:00 en 21:00 bereiken op 06 16 621 052.

Onderzoeksvelden
U kunt bij ons terecht voor een oordeel over de volgende onderwerpen (niet uitputtend):
- zorgplichtschending door bank, tussenpersoon of financieel dienstverlener (civielrechtelijk, precontractueel, informatieplicht, motiveringsplicht, zorgvuldig handelen en waarschuwingsplicht, redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur, actief handelen en “ken uw klant” beginsel)
- overkreditering (consumptief en hypothecair)
- verkeerde voorlichting over een financieel product
- verkeerd financieel advies
- vermogenskwesties (kosten, verkeerd advies, beleggen, churning etc)
- erfrechtkwesties (belaste uitbetaling kapitaalverzekering, verkeerd advies notaris etc)
- verkeerd fiscaal advies (accountant, boekhoudkantoor etc)
- overige financieel gerelateerde zaken

Opzet rapport
- Inventarisatie situatie
- Vastleggen kernprobleem
- Formuleren kaders
- Haalbaarheidstoets
- Analyse bevindingen

Diensten
- Telefonisch overleg (kosteloos)
- Dossierscan inclusief schriftelijke aanbeveling (verrekening bij opdracht)
- Expertiserapport
- Uitgebreid Expertiserapport

Telefonisch overleg (kosteloos)
Maak gerust gebruik van onze telefonische ondersteuning door zaken voor te leggen of inhoudelijk te bespreken om vast te stellen in hoeverre een expertiserapport toegevoegde waarde heeft en/of de verzekerde een mogelijk succesvol beroep kan doen op rechtsbijstand. U kunt ons tussen 09:00 en 21:00 bereiken op 06 16 621 052.