TARIEVEN

Wij houden onze tarieven voor al onze diensten bewust laag, omdat wij vinden dat iedereen in aanmerking zou moeten komen voor echt onafhankelijk financieel advies. Dat doen wij door onze kosten zo laag mogelijk te houden. Zo hebben wij geen kantoor maar komen wij bij u thuis, maken wij veel gebruik van internet en email en ontvangt u uw rapportages digitaal in plaats van op papier.

BTW
Alle hierna genoemde tarieven zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Veel financiele diensten zijn namelijk vrijgesteld van BTW. Dat is het geval wanneer u de intentie heeft om het advies te gebruiken om een financieel product aan te schaffen. Dat u dat niet via ons kantoor doet, is daarbij niet relevant. Alleen als die intentie er niet is of kan zijn (bijvoorbeeld in het geval dat wij een algemeen financieel advies geven, een second opinion of alleen uw financiele situatie in kaart brengen) moeten wij apart BTW in rekening brengen. Mocht de belastingdienst op enig moment van oordeel zijn dat toch BTW verschuldigd is over de aan u geleverde diensten, dan zullen deze alsnog bij u in rekening worden gebracht.

Uurtarief advieswerkzaamheden
Het losse uurtarief bedraagt € 165 per uur. Dat is zo'n 20% lager dan het gemiddelde uurtarief in Nederland voor een onafhankelijk adviseur. Hoe dat kan? Wij houden de kosten bewust laag en vertalen dat direct in onze tarieven.

Adviesmodules
Kiest u voor een adviesmodule, dan bedraagt het uurtarief € 135. Omdat u meerdere uren tegelijk afneemt, ontvangt u dus een fikse korting op het losse tarief. Wij kennen de modules Hypotheekadvies, Pensioenadvies en Vermogensadvies. Voor een module rekenen wij € 1.150.

Daarnaast kennen we nog een aantal andere diensten: een advies over uw woekerpolis kost € 200 (online advies; ongeacht het aantal polissen). Wilt u uw aangifte IB laten verzorgen, dan kost dat € 200. Een Quickscan of een Second Opinion kost € 695 en voor een volledig financieel plan, een estateplan (voor advies bij samenwonen, trouwen en schenken/erfrecht) of een advies inzake ontslag(-vergoeding) rekenen wij € 1.750. Voor begeleiding bij echtscheiden, afwikkelen van een testament en voor klachtenbegeleiding bij Kifid (of in een gerechtelijke procedure) maken we eerst een offerte op (maatwerk).

Advies-op-Maat

Weet u precies wat u wilt of heeft u de behoefte aan een klankbord, boek dan een Advies-op-Maat voor € 325. Dit is een sessie van maximaal 2 uur waarin wij uw financiële situatie analyseren en u gelijk van advies voorzien. U ontvangt hiervan een rapportage en een praktische to-do-list. Besluit u daarna om toch een uitgebreid financieel advies af te nemen, dan worden deze kosten verrekend met de kosten voor het financieel advies (alleen bij een adviesmodule of een volledig financieel plan).


Online advies
Maakt u gebruik van onze online dienstverlening, dan bedraagt het uurtarief € 110. Het intakegesprek vindt dan telefonisch plaats en alle correspondentie per email. Ideaal voor mensen die precies weten wat ze willen of mensen die zelf veel kennis van zaken hebben, maar toch een professionele opinie willen hebben voordat ze overgaan tot actie. Als u gebruik wilt maken van deze service, geeft u dat dan vooraf aan.


Tarieven Trainingen & Opleidingen
Meestal zijn dit maatwerktrajecten. Om u een idee te geven: voor een examentraining zoals op deze website beschreven rekenen wij € 235 per persoon per dag. Wilt u met een groep (minimaal 10 studenten) aanmelden, dan gelden aangepaste tarieven.

Tarieven Financieel Recht
Voor een Dossierscan rekenen wij € 325. Een Expertiserapportage kost € 1.495 en een uitgebreide Expertiserapportage kost € 1.995. Deze fee's cumuleren niet. U kunt er dus eerst voor kiezen een Dossierscan uit te laten voeren. Als er een redelijke kans op succes bestaat, kunt u verder met een (uitgebreide) expertiserapportage. De kosten van een Dossierscan zullen dan verrekend worden. Het losse uurtarief voor aanvullende werkzaamheden bedraagt € 165.

Kantoorkosten
In het kader van transparante dienstverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de financiële dienst en overige kosten. Alle overige kosten hebben wij samengevat onder de noemer ‘kantoorkosten’. De kantoorkosten zijn ter dekking van onder meer de volgende kosten: vergunningen en registraties, lidmaatschappen vakverenigingen, software, communicatie (telefoon, internet etc), werving- en reclamekosten, automatiseringskosten, administratiekosten etc en bedragen 6% over het bruto factuurbedrag.